Chimro Distribution >>

POLITICA FIRMEI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII SI MEDIULUI


S.C. CHIMRO DISTRIBUTION S.R.L., continuatoare a tradiţiilor SC CHIMRO SRL si-a propus încă de la infiinţare să implementeze, dezvolte si certifice un sistem de management integrat, calitate - mediu, ca garanţie pentru satisfacerea cerintelor clientilor şi părţilor interesate, pentru generarea unui impact minim şi favorabil asupra mediului inconjurator.

Astfel s-a elaborat si implementat documentatia unui sistem de management calitate - mediu, având ca referentiale standardele SR EN ISO 9001 : 2008 şi SR EN ISO 14001: 2005.

Conducerea CHIMRO DISTRIBUTION S.R.L. asigură clienţii şi părţile interesate că politica în domeniul calitate - mediu este privită cu probitate si responsabilitate de toate compartimentele, iar obiectivele stabilite pe baza acestei politicii urmăresc:

- Identificarea şi cunoaşterea cerintelor exprimate si implicite ale clientilor si părtilor interesate

- Focalizarea pe aceste cerinte cu scopul creşterii satisfactiei clientilor noştri şi a evitării penalităţilor datorate neaplicării în totalitate a cerinţelor legale;

- Comunicarea către personalul propriu sau care lucrează in numele organizaţiei, a politicii în domeniul calităţii şi mediului dar şi a celorlalte documente ale sistemului de management pentru al implica, la toate nivelurile, în identificarea şi implementarea acţiunilor corective şi preventive;

- Disponibilitatea politicii în domeniul calitate- mediu pentru public;

- Conformarea cu cerinţele legale sau alte cerinţe la care aderă referitoare la aspectele de mediu;


S.C. CHIMRO DISTRIBUTION S.R.L. va controla permanent eficienţa Sistemului de Management Integrat adoptat prin procedurile “audit intern” şi “analiza efectuată de management”, va adapta politica la natura, dimensiunile şi impacturile asupra mediului a activităţilor şi produselor sale, va implica toti angajatii în procesul de imbunătăţire continuă a acestuia.

Conducerea S.C. CHIMRO DISTRIBUTION S.R.L. se angajează să imbunătăţească continuu eficacitatea si eficienta proceselor sistemului de management si respectiv performanţa de mediu, in special să prevină poluarea.


S.C. CHIMRO DISTRIBUTION S.R.L.

Director General,

Ilie Alexandru


fertilizanti mediu fertilizanti mediu chimro fertilizanti mediu chimrodistribution